Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Med verdensøkonomien i ryggen

Verdensmarkedet roper etter trevarer av høy kvalitet. Det tjener Moelven penger på. Her er forklaringen på den store etterspørselen.

Årsresultatet for 2018 ble det nest beste i Moelvens 120-årige historie. Timber-divisjonen bidro sterkt til dette resultatet, og det var kanskje ikke så overraskende om man ser på året som har gått. Gjennom hver eneste kvartalsrapport var det ett budskap som gikk igjen gang etter gang: Stor internasjonal etterspørselen etter trevarer.

Timber-divisjonen produserer komponenter og skurlast til det Skandinaviske hjemmemarkedet, men også internasjonalt. Cirka halvparten av det som går ut fra sagbrukene i Timber-divisjonen havner i Skandinavia. Resten går til eksport. Produktene fra Timber er en etterspurt innsatsfaktor til annen industri, og som kvartalsrapportene bar bud om – etterspørselen etter dette er stor.

Industrialisering

- Vi lever i takt med verdensøkonomien, og den bærer preg av velstandsøkning og folkevekst. For oss betyr det at det er høyere forbruk av trevarer over hele verden, og den muligheten har de dyktige folka våre på produksjonsenhetene og i salgsleddet tatt godt vare på, forklarer Lars Thorsrud, markedsdirektør i Moelven Timber.

Økt levestandard på verdensbasis gjør at stadig flere havner i middelklassen.. Dermed øker også behovet for blant annet husbygging og møbler. For å møte denne etterspørselen har det vært en gradvis endring fra klassisk håndverk til stadig mer industriell masseproduksjon. Kina, som er et av markedene Moelven selger direkte til via salgsselskapet Moelven Export Sales AB, ser på nært hold hvordan denne trenden utvikler seg. Suzan Ljungemo, som leder Moelven Export Sales forklarer:

- Når man skal lage møbler i stor skala i en industri, så kreves det at produksjonen går godt og produktene blir like – uten store skjønnhetsfeil og mangler. For å få til dette må man også ha kvalitet på råvarene. Vår saktevoksende skandinaviske skog sørger for ekstra høy kvalitet på trevarene, og det er nettopp derfor mange ønsker å benytte trevarer fra Moelven som en innsatsfaktor i f.eks møbelindustri.

Fornybar ressurser

Etterspørselen etter trevarer er også påvirket av en annen megatrend: fokuset på fornybare og klimavennlige produkter.

- Det grønne skiftet, FNs globale klimamål og planetens helsetilstand gjør at flere velger tre som materiale. Det blir bygget flere signalbygg i tre verden over, ikke bare i Brumunddal – selv om dette er verdens høyeste pr nå. Tidligere snakket man bare om slike prosjekter. Nå vet vi at det er mulig, og stadig flere slike signalbygg blir realisert. Summen av dette er at det å bygge i tre er i vinden som aldri før, sier Lars Thorsrud.

Størst i UK

Trevarene fra Timber havner over store deler av verden. Foruten Skandinavia er Storbritannia det største markedet. Der går det mest til byggeri og produksjon av eksteriørprodukter som terrassebord.

Moelven har i dag salgskontorer i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Polen. Selskapet har og et utstrakt samarbeid med salgsagenter i land som Frankrike, Belgia, Italia, Spania, samt i Nord-Afrika og i Midtøsten. I tillegg selger Moelven Sales Export trevarer direkte til det asiatiske markedet, via kontoret i Karlstad.

Hva ender trevarene fra Moelven opp som?

Her er noen eksempler på hva trevarene fra Moelven blir brukt til i de ulike markedene utenfor Skandinavia:

Japan: Husbygging

Kina: Møbler

Frankrike: Limtreproduksjon

Polen: Møbler

Storbritannia: Byggeri

Tyskland: Limtreproduksjon

Nederland: Trapper, emballasje

Egypt: Møbler, emballasje