Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Fantastisk å bidra til at alle skal komme hel hjem

For Malin og Kim er HMS en viktig del av hverdagen, og slik mener de det må være for alle ansatte i Moelven.

- Jeg synes selskapet jobber bra med HMS (helse, miljø og sikkerhet) og opplever at vi har kommet langt på dette området, sier Kim Nilsson.

Han er produksjonsarbeider hos Moelven Byggmodul AB i Kil i Sverige, samt verneombud og medlem av konsernets sikkerhetskomité. Som en del av det styrende organet for HMS-arbeidet i Moelven, er Kim med på å beslutte hvilke krav som skal gjelde og hvilke tiltak som skal gjennomføres.

- Vi skal ikke ha en eneste skade i Moelven og for å nå det målet må vi ha kontinuerlig fokus på sikkerhet. Jeg syns det er både givende og gøy å være med på dette arbeidet, sier Kim og får støtte av Malin Karlsson:

- Vi blir jo rett og slett varme om hjertet når vi ser at både ansatte og ledere tar eierskap til HMS, og på den måten er med på å sørge for at vi alle kommer hel hjem.

- Ta ansvar selv

Malin jobber som arbeidsmiljøingeniør hos Byggmodul i Sverige, og er dermed HMS-ansvarlig i bedriften som leverer ulike moduler til byggemarkedet. Hun er også med i fagforum for HMS, som gir anbefalinger til sikkerhetskomiteen. Både hun og Kim er tydelige på hva som er det viktigste for at vi skal unngå ulykker og skader:

- Hver og en av oss må ta ansvar for å jobbe smart og på en sikker måte. Ved å stoppe opp og tenke i tre sekunder før vi skal utføre nye arbeidsoppgaver, og gi tre sekunder til en kollega som skal gjøre noe risikofylt, kan vi skape en enda tryggere arbeidsplass.

Malin og Kim brenner sterkt for HMS, men de tror også at det tydelige fokuset på dette området har blitt tatt godt imot av de andre ansatte. For selv om selskapet ser en bedring når det kommer til antall skader, har vi fortsatt for mange. De trekker frem at HMS er et felt der det finnes mye teori, men utfordringen ligger i å få sikkerhetsarbeidet til å alltid ligge fremst i pannebrasken på hver og en medarbeider.

- Vi må øke bevisstheten, kompetansen og kunnskapen om HMS hos både ansatte og ledere. Det handler om å omsette teori til praksis og følge opp innrapporterte forhold over lengre tid. Lykkes vi med det, vil vi redusere antall skader, mener HMS-forkjemperne Malin og Kim.

Sikkerhetskomiteen

  • Består av konsernsjefen, divisjonssjefene for Timber, Wood og Byggsystemer, HR-direktøren og to tillitsvalgte.
  • Møtes seks ganger i året og er det styrende organet for HMS-arbeidet i Moelven.

Fagforum for HMS

  • Består av HMS-ressursene fra Timber-, Wood-, og Byggsystemer-divisjonen, samt HR.
  • Arbeidsgruppe som gir anbefalinger til sikkerhetskomiteen.

HMS er det aller viktigste

- Vår førsteprioritet i Moelven er HMS. Vi skal ha en trygg og sikker arbeidsplass der alle kommer hel hjem, både fysisk og psykisk. Det er det aller viktigste, sier Anne Cathrine Amdahl, HMS-sjef i Moelven.

Bedriften jobber aktivt med å redusere antall skader og skal i fremtiden fokusere enda mer på å dele erfaringer og jobbe forebyggende, forteller hun.

- Vi skal alle sammen dra nytte av å være en del av Moelven-konsernet og lære av hverandre. Vi skal gjøre ting «the Moelven way», sier HMS-sjefen og utdyper:

- Vi skal bli et selskap som andre bedrifter ser opp til, fordi vi bryr oss om hverandre, strekker oss lengre og gjør ting enda bedre og sikrere.

Hver enkelt ansatt må ta ansvar for å jobbe smart og på en sikker måte, blant annet ved å bruke nødvendig verneutstyr. Foto: Jens Haugen/Anti