Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Nøkkeltall

Konsern Finansielle nøkkeltall N

A:

Investeringer i driftsmidler og
immaterielle eiendeler - goodwill

B:

Egenkapital + rentebærende gjeld

C:

Driftsresultat
Driftsinntekt

D:

Driftsresultat + av- og nedskrivninger
Driftsinntekt

E:

Resultat etter skatter
Gjennomsnittlig egenkapital

F:

Driftsresultat + renteinntekter
Gjennomsnittlig sysselsatt kapital, 12 mnd

G:

Driftsresultat + renteinntekter
Gjennomsnittlig total kapital

H:

Resultat før skatt + finanskostnader
Finanskostnader

I:

Egenkapital
Totalkapital

J:

Driftsinntekt
Gjennomsnittlig totalkapital

K:

Netto rentebærende gjeld
Egenkapital

L:

Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld

M:

Likvider + finansinvesteringer + debitorer
Kortsiktig gjeld

N:

Resultat etter betalbare skatter + avskrivninger - minoritets-
interesser +/- korreksjon for andre ikke likvide resultatposter
og endring i arbeidskapital.

O:

Årsresultat henført til aksjonærer i morselskapet
Gjennomsnittlig antall aksjer

P:

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet
Gjennomsnittlig antall aksjer

Q:

Total egenkapital
Gjennomsnittlig antall aksjer

R:

Forslag til utbytte for regnskapsåret

S:

Antall timer sykefravær
Tilgjengelige timer - overtid

T:

Antall fraværsskader per million arbeidede timer