Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer
Bærekraftige produkter og løsninger lønner seg, og i 2018 leverte Moelven sitt nest beste driftsresultat gjennom tidene.
Driftsinntekter 11020.8 Mill. NOK
Driftsresultat 586.2 Mill. NOK
Scroll for mer

Solid vekst for Moelven

Moelven leverte i 2018 sitt nest beste driftsresultat gjennom tidene. Driftsresultatet ble på NOK 586,2 millioner, en økning på NOK 165,8 millioner fra 2017. Driftsinntektene var på NOK 11020,8 millioner, en økning på 2,3 prosent fra året før.

LØNNSOMHET

2018 ble et meget solid år for Moelven, og konsernet har klart å bygge videre på den positive utviklingen som har funnet sted etter en større omstillingsprosess som ble satt i verk i 2014.

Den underliggende driften ble videre forbedret i 2018, der markedsforholdene i våre hjemmemarkeder og ikke minst internasjonalt har bidratt til et solid driftsresultat. Moelvens netto rentebærende gjeld er ytterligere redusert det siste året, og egenkapitalandelen er økt til 45,9 prosent. Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) er på 19,0 prosent, og dette er godt over målsetningene som vi satte oss i 2014. Totalt sett gir Moelvens drift et godt grunnlag for å kunne gi våre eiere en god avkastning over tid. Forbedrings- og omstruktureringstiltakene for å nå de langsiktige målsetningene fortsetter med uforminsket styrke også i 2019.

Moelvens tre divisjoner opererer i ulike markeder, noe som gjør at de påvirkes ulikt av konjunktursvingninger.

Divisjon Timber, som produserer skurlast, komponenter og industritre, kan se tilbake på 2018 som et meget godt år. Dette skyldes mye utviklingen i verdensøkonomien og en bred etterspørsel etter trevarer. Tre blir stadig mer populært som innsatsfaktor til industriprodukter og innenfor byggebransjen. Vi ser også at fokuset på fornybare materialer og klimasmarte produkter stimulerer etterspørselen, noe som åpner for gode utsikter for divisjonens produkter.

Divisjon Wood, som tilbyr byggematerialer, plateprodukter, samt fasade-, interiør- og utendørsprodukter, leverer også et forbedret resultat fra den underliggende driften i 2018. Etterspørselen har vært tilfredsstillende, selv om byggeaktiviteten i Sverige har gått noe tilbake sammenlignet med 2017. Interessen for tre til interiør er stor, og vi tror kundene våre vil bli enda mer opptatt av hvordan produktene våre blir til, og hvor de kommer fra. Derfor er vi stolte av vår siste markedskommunikasjon, som oppfordrer panelkunder til å «ta naturen med hjem». Det er et budskap vi tror blir viktig for sluttkonsumentene framover.

I divisjon Byggsystemer, som består av limtre, byggmoduler og systeminnredninger, er resultatene noe mer variert mellom selskapene. Disse selskapene opererer i ulike markeder, og preges derfor også av ulike markedssvingninger. Totalt sett for divisjonen går resultatet litt ned sammenlignet med året før.

Limtre-produktene våre er kanskje de som får mest oppmerksomhet, noe verdens høyeste trehus, Mjøstårnet i Brumunddal, naturligvis har bidratt kraftig til. Med sine 85,4 meter har verdensrekorden blitt fulgt tett av fagmiljøer, media og omverdenen fra første spatak til siste bjelke kom på plass i september, og helt fram til åpningen vinteren 2019.

FOLK

Den viktigste ressursen til Moelven er folkene våre. Ved utgangen av 2018 hadde vi 3524 medarbeidere. Det er avgjørende for oss at alle sammen skal komme «hel hjem». HMS-arbeidet har førsteprioritet i Moelven, men vi erkjenner at vi på langt nær er gode nok. Selv om det har vært en nedgang i skadefrekvensen i 2018, er det fremdeles et godt stykke igjen før vi når målsetningen om null skader. Derfor vil vi jobbe enda mer målrettet og systematisk med HMS i 2019.

Skal Moelven utvikle seg videre, er det avgjørende at vi fortsetter å ta i bruk ny teknologi. Det må vi for å styrke vår konkurransekraft. Det betyr at vi som jobber i Moelven hele tiden må utvikle kompetansen vår. Vi lever i en tid der kontinuerlig læring er en del av hverdagen, og dette gir medarbeiderne våre en mer variert og utviklende reise i Moelven.

BÆREKRAFT

I Moelven har bærekraft vært en naturlig del av tankesettet vårt, faktisk lenge før selve ordet «bærekraft» ble tatt i bruk. Å forvalte en fornybar naturressurs som tre har vært en sentral del av Moelvens 120 år lange historie. I 2018 lanserte vi en betydelig oppgradert rapport om bærekraftsarbeidet i selskapet. Vi har store ambisjoner, og i denne rapporten kommuniserer vi hva vi gjør for å oppnå målene våre innen bærekraft. For oss i Moelven er bærekraft det samme som konkurransekraft. Det handler om å forvalte verdiene våre på en måte som gagner klimaet, men også virksomheten vår.

Flere store investeringer så dagens lys i 2018, og disse bærer preg av å ha et sterkt bærekraftsfokus. Ved Moelven Våler AS i Braskereidfoss er Norges første røntgenramme for sortering av tømmer på plass. Her blir hver eneste tømmerstokk analysert, slik at den vil kunne brukes til det den egner seg best til. Det betyr mindre svinn og bedre utnytting av naturressursen. Hos Moelven Valåsen AB viser de første resultatene fra storsatsningen på «Det digitala sågverket» at energiforbruket går ned og produksjonen er mer effektiv. Den største investeringen i 2018 var etableringen av Moelven Pellets AS, der en pelletsfabrikk og en bioenergisentral er under bygging i tilknytning til sagbruket ved Moelven Soknabruket AS. Denne satsningen vil være i full drift i 2020, og Moelven vil da kunne utnytte restråstoffet fra sagbruksdriften til det fulle gjennom lokal foredling i egen regi.

NYTENKNING

2018 ble et år preget av en rekke milepæler innen innovasjon, eller nytenkning som vi kaller det i Moelven. Mjøstårnet reiste seg, og ble et bevis på hvordan ny teknologi og konstruksjonsmetoder kan brukes i høye trehus. Prosjektet «Det digitala sågverket», har resultert i to nye patentsøknader. Robotlinjen hos Byggmodul AB i Säffle ble på tampen av året nominert til «Top five innovations» av den amerikanske organisasjonen Hive 50. Produksjonslinjen er et godt eksempel på industrialisering av trebygging i praksis, og har resultert i en helt unik måte å bygge vegger på i moderne modulproduksjon. Dette var første gang en innovasjon utenfor USA ble nominert til denne prisen. Eksemplene her er alle en påminnelse om at Moelven holder seg til samme oppskrift som før; nemlig å alltid ha fokus på hvordan vi kan utvikle folka våre, produktene og produksjonsmetodene vi bruker. Det var de samme tankene og lysten på å utvikle oss som gjorde at Moelven fikk levert OL-hallene til lekene på Lillehammer i 1994. Dette gjorde leveransen til utbyggingen av Gardermoen mulig, og den samme teknologien har blitt videreutviklet gjennom leveransen av over 200 trebruer. Mjøstårnet er foreløpig siste kapittel i denne reisen – en reise som er langt fra avsluttet.

Vegen videre

Vår industri er fremtidsrettet. Moelven produserer klimasmarte produkter og løsninger som verden trenger, og vi er en sentral utvikler i det grønne konkurransebildet. For å være konkurransedyktige er vi helt avhengig av en god infrastruktur. I Sverige er rammebetingelsene for den tremekaniske industrien på enkelte områder noe bedre enn i Norge, og skal Moelven bidra i omstillingen til grønn næringsutvikling i Norge, må det legges til rette for en mer kostnadseffektiv og bærekraftig infrastruktur.

Det ligger i Moelvens DNA å hele tiden ta i bruk de muligheter som kommer. Det betyr at vi er tett på markedsutviklingen og jobber med å tilby de rette produktene. Sammen med et videre internt fokus på å forbedre driften og strukturen i konsernet, så skal vi være godt skodde for årene som kommer.

Resultat

Hovedtall

HMS

Gå til ÅRSREGNSKAP
Nyheter

New York Design Award 2018 hyller Mjøstårnet

Verdens høyeste trehus er tildelt Gull under prisutdelingen New York Design Awards 2018.

New York Design Award 2018 hyller Mjøstårnet

Verdens høyeste trehus er tildelt Gull under prisutdelingen New York Design Awards 2018.

Mjøstårnet strekker seg 85,4 meter over bakken i Brumunddal, men ryktet til verdens høyeste trehus når stadig lengre. Nylig ble det kjent at bygget fikk øverste utmerkelse under The New York Design Awards. Det er DRIVENxDESIGN Award Programs som står bak utdelingen, og Mjøstårnet fikk Gull i kategorien "Architecture - Mixed Use - International".


Håndplukket av fagjury

Mjøstårnet ble nominert av et eget fagpanel, og blir løftet fram som et eksemplarisk prosjekt. Prisen for «Mixed Use» hyller prosjekter som kombinerer design, planlegging, konstruksjon, form og funksjon, sammen med estetikk og materialvalg, ifølge nettsiden til prisutdelingen.

- Dette er en stor overraskelse, og framfor alt en stor heder. Det er fantastisk at Mjøstårnet får en slik internasjonal pris og at vi blir lagt merke til langt utenfor Norges grenser. Verdensrekorden er et resultat av et samspill mellom lokale bedrifter og lokal kompetanse fra Ringsaker som nå leverer i verdensklasse. Å få en slik pris er vi selvsagt utrolig stolte av, sier byggherre Arthur Buchardt.

Prisdryss til Mjøstårnet

AB Invest med Arthur Buchardt i spissen er byggherre, mens Hent er hovedentreprenør. Bygget er designet av Voll Arkitekter. Moelven har vært totalunderleverandør, med ansvar for løsninger, produksjon og montering av den bærende limtrekonstruksjonen, sammen med Sweco.

Forrige uke ble prosjektpartnerne tildelt byggeprisen til Teknisk Ukeblad under Norwegian Tech Awards. The New York Design Award 2018 er av en mer internasjonal karakter.

- Denne prisen er et bevis på at våre høye ambisjoner om bærekraftige løsninger blir lagt merke til verden over. Vi tror på en framtid med stadig mer bruk av tre i høye og komplekse bygg, slik Mjøstårnet er et bevis på. Forhåpentligvis kan denne prisen bidra til å inspirere enda flere til å velge mer tre som byggemateriale, sier Rune Abrahamsen, direktør i Moelven Limtre.

Moelven innfører «smart» vedlikeholdssystem

- Vi ønsker å drive mest mulig bærekraftig. Derfor går vi for et nytt digitalt vedlikeholdssystem som åpner for stordata-analyser. Målet er å forutse vedlikeholdsbehovet, og spare kostnader på tvers av konsernet. Det sier IT-direktør Even Rognan Lutnæs i Moelven.

Moelven innfører «smart» vedlikeholdssystem

- Vi ønsker å drive mest mulig bærekraftig. Derfor går vi for et nytt digitalt vedlikeholdssystem som åpner for stordata-analyser. Målet er å forutse vedlikeholdsbehovet, og spare kostnader på tvers av konsernet. Det sier IT-direktør Even Rognan Lutnæs i Moelven.

Moelven Industrier ASA tar nå et stort løft for vedlikeholdsarbeidet, og har inngått avtale med OPTIWARE om installering av API PRO. Dette blir et digitalt samordnet vedlikeholdssystem som Moelven nå starter utrullingen på, og etter hvert blir dette standarden for alle enheter i konsernet.

«- Vi er sikre på at dette vil føre til lavere vedlikeholdskostnader på sikt, mindre uventede stopp og høyere effektivitet i våre enheter. Da sparer vi penger og kan drive mer bærekraftig.» EVEN ROGNAN LUTNÆS IT-direktør i Moelven

Moelven-konsernet har hatt ulike systemer for vedlikehold, men ved å samle seg om ett system som gjelder i hele konsernet kan Moelven dra nytte av de store datamengdene på en helt ny måte. 

Industri 4.0

- Dette blir jo stordriftsfordeler med «Big data» og industri 4.0 i praksis. Vi utfører mange like operasjoner spredt på ulike enheter i Norge og Sverige. Målet det nye vedlikeholdssystemet er å få så mye innsikt i når maskinene våre trenger vedlikehold, slik at vi kan analysere oss frem til å være i forkant av vedlikeholdsbehovet. forklarer Lutnæs.

IT-direktør i Moelven Even Rognan Lutnæs.

Løsningen som er valgt vil også inngå som en del av Moelvens satsning på «Det smarte digitale sagverket», der nettopp maskinlæring og analyse av stordata er kjernen i prosjektet.

API PRO leveres av OPTIWARE, som allerede leverer OEE/Stopptidsverktøyet AXXOS OEE til Moelvens enheter.

- Moelven har allerede kommet langt i arbeidet med produksjonsoppfølging. Med denne løsningen, som inkluderer både OEE-systemet og vedlikeholdssystemet, vil de kunne skape effektive vedlikeholdsprosesser og dra nytte av ekte produksjonsdata som grunnlag for forutgående vedlikehold, sier Patrik Haldén, Direktor EAM Nordics, OPTIWARE.

Norges første sagbruk med røntgensyn

Moelven Våler er først ute i Norge med røntgensortering av tømmerstokkene. Det gir sagbruket en unik innsikt i hva tømmeret passer best til.

Norges første sagbruk med røntgensyn

Moelven Våler er først ute i Norge med røntgensortering av tømmerstokkene. Det gir sagbruket en unik innsikt i hva tømmeret passer best til.

- Akkurat nå er vi det sagbruket i Norge som kjenner tømmerstokkene våre best, sier direktør Knut Berg ved Moelven Våler AS på Braskereidfoss.

Den nye tømmersorteringslinja hos Moelven Våler er den første i landet som har røntgenskanning og en 3D-ramme. Disse sørger for at sagbruket får en helt unik innsikt i hva som skjuler seg under barken.

- Nå kan vi sage tømmeret til det det egner seg best for. Da reduserer vi også svinn og utnytter naturressursen vår til det fulle. Det er bærekraft i praksis, sier direktør Knut Berg ved Moelven Våler AS på Braskereidfoss.

Gjennom røntgenskanningen får sagbruket blant annet informasjon om kvistenes plassering og størrelse, andel kjerneved og stokkens tetthet. Dette er informasjon som brukes til å sortere stokkene, slik at tømmeret utnyttes på en best mulig måte videre i foredlingen. 

Røntgen av tømmerstokken gir informasjon som gjør at vi kan utnytte hver stokk til det fulle. Foto: Hans Haug

 

Moelven Våler er Norges mest moderne tømmersortering. Foto: Hans Haug

 


Foto: Hans HaugVed hjelp av røntgenskanning kan man se hva som skjuler seg under barken. Foto: Hans Haug

58 millioner

I disse dager gjennomføres de siste tester av den nye tømmersorteringen ved Norges største sagbruk, og anlegget er bare noen få tømmerstokker fra å kunne erklære full drift. Investeringen har en ramme på 58 millioner kroner, og har fått støtte av Innovasjon Norge. Norwegian Wood Cluster har også vært involvert i prosjektet.

«Det er selvsagt stas å være først ute i Norge med en slik modernisering. I 2019 fyller sagbruket 100 år, og dette er en investering som setter en ny standard for sagbruk i mange tiår framover.»
KNUT BERG Daglig leder, Moelven Våler AS

- Moelven viser her med tydelighet at de går foran for å modernisere og videreutvikle bransjen med konkrete løsninger. Dette prosjektet har et viktig bærekraftig aspekt, samt at det også styrker verdiskapningen fra norske fornybare ressurser, sier rådgiver Per Ottar Walderhaug fra Innovasjon Norge Innlan

Virksomheten

Konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge og består av 36 produksjonsselskaper fordelt på 45 produksjonssteder, samt en rekke kontorer for salg, service og montering.

Les mer om Moelven